NEW

08.12.2019 18:25

Al Shemar Magnus Cor

exc.1,CAC

NEW GRAND CHAMPION SLOVAKIA

Holly Casidy ray

exc.2,r.CAC

27.10.2019 20:51

Al Shemar Magnus Cor champion class 3 x exc,2 x CAC,r.CAC,2 x CACIB,BOB,BOS

Holly Casidy ray intermed.class 3 x exc,r.CAC

06.10.2019 18:57

Plánujeme vrh D

matka : Armonie Magnus Cor 

otec : Doscarthas Hullisen (Švédsko)

Šteniatko si môžete rezervovať už teraz mail: magnuscor.iw@gmail.com

28.09.2019 18:06

Al Shemar champion class - exc.3

24.08.2019 19:37

Holly intermed.class Exc.1,CAC

Armonie open class Exc.2,res.CAC

18.08.2019 16:24

AL SHEMAR

champion class 2 x Exc.2,2 x res.CAC,res.CACIB

14.07.2019 05:14

Al Shemar- champion class Exc.1,CAC,res.CACIB

Holly - intermed.class Exc.2,res.CAC

29.06.2019 20:24

Al Shemar Magnus Cor

Exc.1,CAC,CACIB,BOS

New Champion Hungary

15.06.2019 09:20

AL SHEMAR  Magnus Cor

Excelent 4/9

08.06.2019 19:39

Holly Casidy ray - Exc.1,CAJC,Junior Winner Grand Prix

Junior Champion Slovakia

1 | 2 >>