In memoriam

Cailey Celtic Warrior 

 

3.9.2012 - 21.10.2017
Kejlinka bola s nami príliš krátky čas,zostane však stále s nami v našich srdciach,mysliach...
Bola si nádherná,neskrotná,napriek tomu verná tulka vždy pripravená chrániť nás všetkých.
Veľmi sme ťa milovali...