Prvé narodeniny našej Gajky - 1st Birthday of our Gajka

12.06.2015 18:24

Samozrejme stehienková torta,s ktorou sa treba aj podeliť

Chicken legs birthday cake to share.

Gajuške prajeme dlhý a šťastný život

We wish to our Gajka long and happy life.

Akim ako správny pes necháva najskôr mlsat "baby"

Akim did let the „girls“ to eat first, as the true man would do.